Szukaj
Close this search box.

Spis treści

Dzień dobry!

Priorytetem dla nas jest Państwa bezpieczeństwo i poczucie komfortu, wobec czego opracowaliśmy niniejszy dokument, w którym znajdują się zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania ciasteczek (plików cookies) związanych z użytkowaniem strony internetowej https://pakado.pl.

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest

PAKADO s.c.
Katarzyna Bujalska
Paulina Molenda

 1. Elektoralna 26/147
  00-892 Warszawa
  NIP: 5272717418

Jeśli mają Państwo wątpliwości związane z polityką prywatności, w każdej chwili mogą się Państwo z nami skontaktować, przesyłając wiadomość na adres Paulina@Pakado.pl lub Kasia@Pakado.pl

Najważniejsze informacje

Mamy świadomość jak bardzo cenny jest Państwa czas, przygotowaliśmy więc uproszczoną wersję najistotniejszych zasad odnoszących się do ochrony prywatności.

 • W związku z tym, że kontaktując się z nami lub podejmując inną aktywność za pośrednictwem naszej strony internetowej ( założenie konta użytkownika, składanie zamówienia, subskrypcja newslettera, zgłoszenie reklamacji, odstąpienie od umowy itp.) udostępniacie nam Państwo swoje dane osobowe, my zapewniamy, że będą one poufne, odpowiednio chronione i nie będą udostępniane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Obwiązujące nas zasady przetwarzania danych osobowych powierzamy tylko i wyłącznie sprawdzonym i zaufanym dostawcom usług.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych. Google Analytics, które gromadzą informacje o Państwa wizytach na stronie (przeglądane podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia między podstronami). Do tego celu używane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące Google Analytics. Zgodnie z mechanizmem zarządzania ustawieniami plików cookies, mają Państwo opcję wyboru, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy także korzystać z funkcji marketingowych.
 • Na potrzeby wysyłania reklam korzystamy z takich narzędzi marketingowych jak Facebook Pixel. Wymaga to korzystania z plików cookies pochodzących z serwisu Facebook. W zakresie ustawień plików cookies mogą Państwo określić, czy zgadzają się Państwo na korzystanie przez nas z Facebook Pixel w Państwa przypadku.
 • Wykorzystujemy narzędzia remarketingowe Google AdWords. Oznacza to używanie plików cookies pochodzących od Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. Z kolei w zakresie mechanizmu zarządzania ustawieniami plików cookies mają Państwo możliwość podjęcia decyzji, czy w Państwa przypadku będziemy mogli korzystać z Google AdWords, czy też nie.
 • Przynależymy do sieci reklamowej Google AdSense. Związane jest to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. Natomiast w ramach mechanizmu zarządzania konfiguracją plików cookies mają Państwo możliwość podjęcia decyzji, czy w Państwa przypadku będzie możliwe korzystanie przez nas ze spersonalizowanych reklam Google AdSense, czy też nie.
 • Jeżeli odtwarzają Państwo filmy z YouTube opublikowane w serwisie, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące YouTube.
 • Wykorzystujemy narzędzie HotJar, dzięki któremu możliwe jest monitorowanie Państwa zachowań na stronie. Używane są do tego celu pliki cookies pochodzące z HotJar. Przy czym w ramach konfiguracji plików cookie mogą Państwo określić, czy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez nas śledzenia HotJar w Państwa przypadku.
 • Istnieje możliwość udostępniania treści na portalach społecznościowych oraz subskrypcji profilu społecznościowego. Skorzystanie z tych funkcjonalności związane jest z użyciem plików cookies administratorów sieci społecznościowych takich jak Facebook, Instagram,

Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej.

Dane osobowe.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych administratorem Państwa danych osobowych jest:

PAKADO s.c.
Katarzyna Bujalska
Paulina Molenda

 1. Elektoralna 26/147
  00-892 Warszawa
  NIP: 5272717418

 

Dla poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych określone są odrębne cele, przepisy prawa i okres przetwarzania.

Uprawnienia. 

Realizując założenia RODO związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do ich ograniczenia, do ich usunięcia oraz do ich przeniesienia. Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych, złożenia skargi do organu nadzorczego oraz odwołania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, o ile taka została udzielona.

Sposób realizacji wymienionych praw jest szczegółowo opisany w art. 16-21 RODO. Dlatego też serdecznie zachęcamy do lektury powyższych przepisów. Równocześnie za niezbędne uważamy doprecyzowanie, że powyższe prawa nie mają bezwzględnego charakteru i nie będą Państwu przysługiwały w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Państwa danych osobowych. Podjęliśmy wszelkie starania, aby opisując poszczególne czynności przetwarzania danych osobowych zaznaczyć Państwu prawa, które przy danej czynności przysługują.

Wskazujemy zarazem, że mają Państwo za każdym razem sposobność złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy stwierdzą Państwo, że doszło do nieprawidłowości w przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych.

Dodatkowo w każdej chwili mogą Państwo zgłosić się do nas z prośbą o przekazanie informacji dotyczących zebranych przez nas informacji na Państwa temat oraz celów, w jakich je przetwarzamy. Aby tego dokonać, należy wysłać wiadomość e-mail na adres Paulina@Pakado.pl
lub Kasia@Pakado.pl. Pod ten adres mogą Państwo również przesyłać wszelkie pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Niemniej jednak dołożyliśmy najwyższych możliwych starań, aby informacje będące przedmiotem Państwa zainteresowania zostały kompleksowo przedstawione w niniejszej polityce prywatności.

Bezpieczeństwo.

W każdym przypadku zapewniamy poufność przekazanych nam danych osobowych. Dokładamy wszelkich możliwych i skutecznych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych uregulowanych przepisami prawa. Wszystkie zgromadzone dane osobowe są przechowywane z zachowaniem należytej staranności i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

Przetwarzanie danych osobowych powierzamy następującym podmiotom:

Właściciel serwera – w celu przechowywania danych na serwerze,
WIZOKO Joanna Paterek-Michalska – w celu korzystania z usług wsparcia informatycznego, które wiążą się z możliwością uzyskania przez usługodawcę dostępu do Państwa danych osobowych.

We wszystkich podmiotach, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych zagwarantowane jest zastosowanie wymaganych przez prawo odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Cele i czynności przetwarzania

Konto użytkownika. 

Warunkiem utworzenia konta jest podanie przez Państwa adresu e-mail oraz ustanowienie hasła do konta. Przekazanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do stworzenia konta. Przy personalizacji własnego profilu mogą Państwo przekazać inne dane personalne, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, czy adres do wysyłki. Przekazanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Proszę jednak pamiętać, że aby można było dokonać zamówienia i je sfinalizować, ich podanie będzie konieczne.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że przekazane przez Państwa dane służące do utworzenia konta przetwarzane są jedynie w celu użytkowania i prowadzenia konta, zaś dane podawane w ramach Państwa konta użytkownika służą usprawnieniu procesu złożenia zamówienia dzięki możliwości zautomatyzowania podstawienia danych do formularza zamówienia.

Opierając się na przepisach prawa, przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach konta użytkownika stanowi wykonanie umowy o prowadzenie konta, która jest zawierana na podstawie regulaminu sklepu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zgromadzone w ramach konta użytkownika dane przetwarzane są w ramach strony internetowej i przechowywane na serwerze.

Okres przetwarzania danych w ramach konta jest taki sam jak czas istnienia konta użytkownika. Po jego usunięciu, Państwa dane będą usunięte z bazy danych ( poza danymi o dokonanych zamówieniach).

Zamówienia.

Warunkiem koniecznym dla złożenia i realizacji zamówienia jest przekazanie przez Państwa dodatkowych danych, tzn. nazwy (dane firmy), adresu rozliczeniowego, adresu do wysyłki, adresu e-mail, numeru telefonu. Przekazanie ich ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny na potrzeby realizacji zamówienia.

Wszystkie powierzone nam dane w ramach zamówienia, są przetwarzane w związku z realizacją zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawianiem faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnieniem faktury w prowadzonej przez nas ewidencji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) jak również w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zawarte w zamówieniu dokonanym za pomocą sklepu dane przetwarzane są w ramach strony internetowej i przechowywane na serwerze.

Dzięki założonemu kontu użytkownika użytkownik ma możliwość wglądu w historię dokonanych zamówień.

Do każdego zamówienia dołączana jest faktura.

Składane zamówienia rejestrowane są także w ramach naszej wewnętrznej bazy danych w celach archiwizacyjnych i statystycznych.

Podane przy zamówieniach dane osobowe przetwarzamy przez okres jaki wynika z realizacji zamówienia, jak również do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Po upływie tego okresu dane te mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Równocześnie chcielibyśmy Państwa poinformować, że zobligowani jesteśmy do przechowywania wystawionych faktur z Państwa danymi przez okres 5 lat począwszy od końca roku podatkowego, w trakcie którego powstał odpowiedni obowiązek podatkowy.

Sprostowanie danych dotyczących zamówienia po czasie przetwarzania jest niemożliwe. Do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń umownych nie mogą Państwo także wnieść sprzeciwu co do przetwarzania danych lub żądać ich usunięcia. Analogiczne zasady obowiązują w przypadku faktur już zawartych. Niemniej po upływie terminu przedawnienia roszczeń umownych mogą Państwo wnieść sprzeciw co do przetwarzania przez nas Państwa danych dla celów statystycznych, oraz zażądać wykreślenia tych danych z naszej bazy.

W takich przypadkach przysługuje Państwu ponadto prawo do przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO.

 

Newsletter.

Subskrypcja naszego newslettera wiąże się z koniecznością przekazania adresu e-mail za pośrednictwem udostępnionego w tym celu formularza.

Ewentualne udostępnione nam przy zapisie na newsletter dane będą wykorzystane w celu wysyłki newslettera. Za podstawę prawną przetwarzania powierzonych danych w tym przypadku uznaje się zgodę, którą wyrazili Państwo przy zapisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzanie danych odbywa się w ramach systemu mailingowego i jest przechowywane na serwerze.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest taki sam jak czas trwania newslettera, chyba że uprzednio się Państwo wypisali. Wówczas Państwa dane zostaną usunięte z bazy danych.

Mogą Państwo w każdej chwili dokonać sprostowania swoich danych zapisanych w bazie newslettera oraz je usunąć. Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Reklamacje i odstąpienie od umowy.

Wniesienie przez Państwa reklamacji lub odstąpienie od umowy wiąże się z koniecznością podania przez Państwa niezbędnych w tym celu danych osobowych (imię i nazwisko (nazwa firmy), adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego).

Stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c RODO przekazane dane w związku z wniesieniem reklamacji/odstąpieniem od umowy są przetwarzane w celu realizacji powyższych czynności.

Czas ich przetwarzania jest taki sam jak okres niezbędny do realizacji konkretnej czynności, zaś po ich zakończeniu w/w dane mogą być przetwarzane w celach statystycznych.

Równocześnie pragniemy poinformować, że nie ma możliwości w tym przypadku sprostowania danych, ani też wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń umownych. Natomiast po tym okresie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach statystycznych oraz zażądać ich usunięcia z bazy danych.

Kontakt e-mailowy.

Podczas wysyłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego lub drogą elektroniczną, przekazują nam Państwo swój adres e-mail (adres nadawcy). Dodatkowo, w treści wiadomości e-mail mogą Państwo podać dodatkowe dane.
Wtedy Państwa dane są przetwarzane (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu realizacji kontaktu. Natomiast po zrealizowaniu procesu kontaktowego Państwa dane przetwarzamy w celach archiwizacyjnych na cele wewnętrzne firmy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Mają Państwo również prawo do uzyskania historii swojej korespondencji (jeśli została zarchiwizowana) a także do domagania się jej usunięcia, za wyjątkiem sytuacji, gdy archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, m.in. obronę przed roszczeniami. Archiwizacji może podlegać treść korespondencji i nie jesteśmy w stanie określić dokładnego czasu jej usunięcia.

Polityka cookies i inne technologie śledzące

Do usprawnienia funkcjonalności Państwa przeglądarki wykorzystujemy pliki cookies. Powyższe informacje są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym i mogą być odczytane przez nasz system teleinformatyczny.

Zgoda na cookies.

Przy pierwszej wizycie na stronie internetowej zostaniesz poinformowany o używaniu plików cookies i zapytany, czy zgadzasz się na ich używanie. Masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony internetowej. Ponadto, w każdej chwili możesz zmienić ich ustawienia lub je usunąć. Prosimy jednak pamiętać, że wyłączenie ciasteczek może skutkować utrudnieniami w korzystaniu ze strony internetowej.
Wyróżniamy pliki cookies własne oraz pliki cookies podmiotów trzecich.

Własne pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • dostosowania zawartości strony internetowej pakado.pl do Państwa preferencji, a także optymalizacji korzystania ze strony internetowej. Dzięki nim możemy przede wszystkim zidentyfikować Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić naszą stronę internetową,
 • w celu poprawy struktury i zawartości strony internetowej pakado.pl poprzez tworzenie statystyk i treści dotyczących sposobów korzystania ze strony internetowej.

Cookies podmiotów trzecich.

Ze względu na wykorzystanie na stronie internetowej funkcji dostarczanych przez osoby trzecie, zastosowano pliki cookie tych osób. Sposób korzystania z takich plików cookies został opisany poniżej.

Analiza i statystyka.

Do tworzenia statystyk używamy Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. Za ich pomocą możliwe jest śledzenie statystyk dotyczących strony internetowej, takich jak ilość odwiedzających, typ systemu operacyjnego i przeglądarki używanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzane strony itp. Mogą Państwo zdecydować, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy korzystać również z funkcji marketingowych.

Ponadto wykorzystujemy narzędzie HotJar, które umożliwia nam śledzenie Państwa zachowań na stronie internetowej. W tym celu stosowane są pliki cookies pochodzące z HotJar. Natomiast w ramach ustawień plików cookie mogą Państwo zdecydować, czy zgadzają się Państwo na to, abyśmy w Państwa przypadku korzystali ze śledzenia HotJar.

Marketing.

Wykorzystujemy narzędzia marketingowe, takie jak Piksel Facebooka, w celu kierowania do Państwa reklam. Wymaga to użycia plików cookie pochodzących z Facebooka. O tym, czy wyrażacie Państwo zgodę na korzystanie przez nas z Piksela Facebooka w tym przypadku, mogą Państwo zdecydować w ramach ustawień plików cookies.

Używamy również narzędzi remarketingowych m.in. z Google AdWords. Wymaga to stosowania plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookie mogą Państwo podjąć decyzję, czy zgadzają się Państwo na korzystanie przez nas z Google AdWords we wspomnianym przypadku.

Przynależymy do sieci reklamowej Google AdSense. Oznacza to korzystanie z plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. O tym, czy wyrażają Państwo zgodę na korzystanie przez nas z Google AdSense w tym przypadku, mogą Państwo sami zdecydować w ramach ustawień plików cookie.

Narzędzia społecznościowe.

Umożliwiamy Państwu wykorzystanie funkcji społecznościowych, np. udostępnianie treści na portalach społecznościowych, a także subskrypcję profilu. Wykorzystanie tych funkcji wymaga stosowania plików cookies pochodzących od administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Z kolei podczas odtwarzania filmów z YouTube wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z serwisem YouTube.

Podczas korzystania ze strony internetowej korzystamy z systemu komentarzy Disqus. Wymaga to stosowania plików cookies pochodzących od Disqus.

Logi serwera

Używanie strony internetowej jest jednoznaczne z wysyłaniem zapytań do serwera, na którym strona jest przechowywana. W logach serwera zapisywane jest każde takie zapytanie do serwera.

Logi zawierają m.in. adres IP użytkownika, datę i godzinę serwera, informacje na temat przeglądarki i systemu operacyjnego, z jakiego użytkownik korzysta. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Wspomniane logi serwera nie są wykorzystywane przez nas do identyfikacji Państwa personalnie i nie są kojarzone z żadnymi konkretnymi osobami.

Stanowią one jedynie element pomocniczy dla potrzeb administracji strony internetowej. Nie ujawniamy ich zawartości nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki internetowej. Dodatkowo gromadzi, przechowuje oraz przetwarza podane przez użytkownika dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail w celach kontaktowych oraz adresy IP w celach statystycznych. Szczegóły